23 Aprile 2021

Po mori de s’emergèntzia sanitària de su Covid po imui traballaus de domu me is diis e oras chi sighint:

Lunis 08.00—14.00 Martis 14.00—20.00 Giòbia 14.00—20.00

Cenàbura 14.00—20.00 Sàbudu 13.00—20.00

opuru si podeus atobiai sceti po apuntamentu me in sa biblioteca comunali in Bia Casteddu 16 su Giòbia e su Cenàbura de is oras 09.00 a is oras 14.00.

Po ndi sciri de prus podeis tzerriai a su nùmunu 070949405 o scriri a: chistionasusardu@gmail.com opuru ufitziulinguasarda2@gmail.com.
S’agatais puru in Facebook: https://www.facebook.com/progetuinbiddanosta